Stonicwood - Mitä sitten pakkaatkin! Suomeksi | In english | På Svenska

Företag


Oy Stonicwood Ab är ett familjeföretag som grundades år 1997. Företagets ägare och verkställande direktör är Hans Nikula.

Företaget grundades av Hans Nikula och Carl-Johan Storbacka. Namnet på företaget består av de första bokstäverna i grundarnas efternamn, Storbacka och Nikula, och ”wood” hänvisar till träprodukterna som tillverkas. År 2000 övertog Nikula Storbackas andel av företaget.

Innan Storbacka grundade Stonicwood hade han redan i flera år fungerat i ett företag vid namn Wistfors såg. Wistfors såg är ett sågverk som också har hyvlat virke och tillverkat träförpackningar. Hans Nikula kom med i verksamheten år 1997, samma år grundades Oy Stonicwood Ab. Hyvlandet och förpackningarna överfördes till Stonicwood. Wistfors såg fortsatte att såga, och sågar fortfarande som fraktsågning.

Oy Stonicwood Ab har växt i jämn takt och sysselsätter idag ett tiotal fastanställda på heltid. Under de senaste åren har företaget satsat märkbart på automatik och idag tillverkas pallarna huvudsakligen med hjälp av robotar och en specialtillverkad spiklinje. Företagets maskinpark är i toppklass och teknologiskt sett en föregångare. Spiklinjen har tillverkats av IMH. Automationen och robotarbetet har planerats och tillverkats av Oy RobotiON Ltd. På spiklinjen kan man tillverka pallar av storlek 600x600–1450x1600 med till och med 1mm mellanrum. Det går snabbt att tillverka pallar av olika storlek, eftersom linjen är helt automatisk. Förutom den tid som går åt till att byta ut virket, tar det endast 10s att ändra på inställningarna.

Oy Stonicwood Ab:n huvudsakliga kunder är från den inhemska storindustrin. Stonicwood tillverkar pallar enligt ISPM 15-standarden och normala engångspallar. Pallarna duger som sådana till export t.ex. till Kina, Australien, Nya Zeeland, Canada eller USA. Alla länder som har godkänt villkoren berörande ISPM 15-standarden är bundna till att ta emot pallar som uppfyller de krav som standarden ställer.

Oy Stonicwood Ab Storbackantie 200, 68750 Småbönders | info@stonicwood.fi
Puh. +358 (0)6 867 6777 | Fax +358 (0)6 867 6787 | gsm +358 (0)40 771 4173